Assistans

hur man får personlig ASSISTANS

VAD ÄR personlig assistans?

Personlig assistans är insats inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som ger dig möjlighet att leva ett liv som andras, även om du har funktionsnedsättningar. Den personliga assistansen innebär att du får hjälp av en eller flera personliga assistenter att göra sådant du inte klarar själv. Assistenten ska hjälpa dig med det du inte själv klarar av på det sätt som du själv anser är lämpligt. Betrakta gärna assistansen som en slags försäkring. Om du blir sjuk eller är med om en olycka, så kan du fortsätta ett självbestämt liv bortom institutioner där du gör och jobbar med sådant du kan och vill.

Vem kan få personlig assistans?

Innan du får rätt till assistans görs en bedömning av ditt behov. Utredningen görs av Försäkringskassan eller kommunen, lite beroende på hur mycket assistans du anses vara berättigad till.

Man börjar med att titta på de grundläggande behoven, som är personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Om du får beviljat personlig assistans för de grundläggande behoven, så kan du också få personlig assistans för dina övriga behov. Övriga behov definierar du själv, det kanske är att dammsuga, gå till stallet, delta i bostadsrättsföreningens styrelse eller hämta barnen på förskolan.

fritt att VÄLJA ASSISTANSANORDNARE

När du har fått ditt beslut så är det dags att välja anordnare. Du har själv rätt att välja vem som ska samordna din personlig assistans. Det spelar ingen roll om ditt beslut om personlig assistans är utfärdat av Försäkringskassan eller Kommunen. Det finns i princip fyra olika alternativ: du kan driva din personliga assistans själv eller överlåta samordnandet åt kommunen, ett företag eller ett assistanskooperativ, som GIL.

Anordnaren samordnar allt som har med assistansen att göra. Anordnaren har arbetsgivaransvar och ser till att det finns goda kunskaper om allt från bokföring till arbetstidslagstiftningen. Anordnaren betalar ut rätt lön i rätt tid, ser till att pensionsavsättningar görs och anordnar i bästa fall utbildningar.

Olika anordnare har olika fördelar och nackdelar. I kommunen kan det vara svårt att säkerställa att du får ta del av den assistansersättning som är till för dig. I företag är du med och bekostar aktieägarnas vinster. Att driva själv innebär förstås ganska mycket arbete. Ett assistanskooperativ är en ekonomisk förening av assistansberättigade personer, där man gemensamt delar på de administrativa kostnaderna och där alla har möjlighet att stödja varandra. GIL är ett kooperativ.

Vad kostar personlig assistans?

Det kostar inget att ha personlig assistans. Assistans betalas med assistansersättningen, som kommer från kommunen eller Försäkringskassan. Din inkomst eller sparade pengar eller andra tillgångar påverkar inte om du får assistans eller inte.

Hur stor är ASSISTANSERSÄTTNINGEN?

Varje timma som du blir beviljad personlig assistans är värd en förutbestämd summa pengar, vi pratar om assistansersättning eller schablonbelopp. Assistansersättningen är 315 kronor per timma (2021).

Vad ska assistansersättningen räcka till?

Assistansersättningen ska räcka till assistenternas löner, till sociala avgifter och till de omkostnader som det medför att ha personlig assistans. Det kan vara allt från att betala extra toalettpapper, erbjuda kaffe på jobbet eller för att betala assistenters resa och boende när du vill åka till Barcelona med din granne. Den assistansberättigade står förstås alltid för sina egna kostnader för toalettpapper, kaffe och logi samt resa!

I GIL, som alltså är ett assistanskooperativ, så går hela assistansersättningen till din personliga assistans. Vi har inget intresse av vinst i form av pengar, vår vinst är våra medlemmars goda liv och inte kronor och ören. Alltså: Mer pengar till assistansen med kooperativ!

Ansöka om personlig assistans

Här kan du läsa mer om att ansöka om personlig assistans.