Assistans

juridisk rådgivning assistans

Juridisk rådgivning / jurist personlig assistans

Det är svårt att få personlig assistans beviljat. Bara 17 % eller 238 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan under 2020. Vad avslagen beror på varierar men det är helt klart så att det underlättar om man vet hur det går till och vad det är som faktiskt ger rätt till personlig assistans. Bra ADL-utredningar och läkarintyg samt att man gått igenom mål och metod är viktigt för den som är i behov av personlig assistent. Att ha tillgång till en jurist är en fördel!

Om du har valt GIL som assistansanordnare ingår juridisk rådgivning och vår erfarenhet vid ansökan, omprövning, utökning eller ansökan om dubbelassistans. GIL:s princip är att söka assistans MED dig, inte ÅT dig.

Ansöka personlig assistans

På GIL finns lång professionell erfarenhet av ansöka om personlig assistans. Dessutom har alla i styrelsen, vår vd och flera på kontoret har personlig assistans eller erfarenhet av personlig assistans i familjen. GIL är ett kooperativ som ägs och drivs av personer som själva har personlig assistans.

Du som har valt GIL som assistansbolag får juridisk rådgivning när du behöver söka om mer assistans, ansöka om en tillfällig utökning eller när det är dags att ompröva beslut. Hör av dig till din GIL-stödjare, som slussar dig vidare. Vi har många års erfarenhet av juridik, utredningar och vet vad som behövs för att få ett beslut som stämmer överens med behovet.

Du som har behov av personlig assistans, men som ännu inte har ett beslut om personlig assistans, kan få hjälp av kunnig personal på GIL i mån av tid. Du är välkommen att maila eller ringa oss! Rätten till personlig assistans regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Omprövning personlig assistans

Du som har ett beslut om rätt till personlig assistans från antingen Försäkringskassan eller kommunen, kommer regelbundet att få ditt beslut omprövat. Detta sker på Försäkringskassans eller kommunens initiativ.

Vid en omprövning utreds ditt hjälpbehov igen, vanligtvis kommer en handläggare hem till dig och ni går igenom ditt behov av hjälp för att se om du har rätt antal assistanstimmar. Ditt beslut kan komma att minska eller öka beroende på hur din situation ser ut. 

Du som har valt GIL som assistansbolag kan få juridisk rådgivning eller ett erfaret stöd när det är dags för omprövning, hör gärna av dig!

Du som fått ett beslut har också ett eget ansvar att meddela om dina förutsättningar har ändrats. Det kan exempelvis handla om att du blivit bättre eller sämre i din funktionsnedsättning, att du har fått hjälpmedel som minskar ditt behov av personlig assistent eller att du får andra insatser också, så som korttidsboende.

Du som har valt GIL som assistansanordnare får gratis juridisk rådgivning när du behöver ansöka om personlig assistans.

Tillfällig utökning personlig assistans

Tillfällig utökning kan du söka hos kommunen om du har ett tillfälligt utökat behov av personlig assistans. Med tillfälligt behov menas en utökning av assistansen som beror på en tillfällig förändring i tillvaron och som gör att det behövs fler timmar eller fler personliga assistenter för att tillgodose behovet. Tillfällig utökning kan vara aktuellt om du ska resa bort eller har ökat behov av hjälp efter exempelvis en operation.

Tillfällig utökning kan du söka oavsett om du har ett assistansbeslut från kommunen eller Försäkringskassan. Tillfällig utökning söker du i förväg, eller så snart det är möjligt efter. Du som har valt GIL som assistansanordnare kan få juridisk rådgivning eller erfaret stöd om du ska ansöka om tillfälligt utökade timmar. Hör av dig!

Tillfällig utökning gäller för en kortare period, om du under lång tid har behov av mer assistans, så ska du söka om fler timmar.

Tillfälligt utökade timmar kallas ibland för TUT.

Dubbelassistans

Den som har behov av mer än en personlig assistent för att leva som andra kan i somliga fall beviljas exempelvis dubbelassistans. Det kan du få om andra lösningar, så som bostadsanpassning eller hjälpmedel, inte skapar rätt förutsättningar. Dubbelassistans kan man få utifrån den enskildes behov av stöd och hjälp från två personer, och kan inte beviljas av exempelvis arbetsmiljöskäl.

Du som har valt GIL som assistansbolag kan få juridisk rådgivning eller ett erfaret stöd om du är i behov av dubbelassistans, hör gärna av dig!

Hjälp att söka personlig assistent

Om du har valt GIL som assistansanordnare så ingår juridiskt stöd och vår långa erfarenhet av ansökan, omprövning, utökning eller ansökan om dubbelassistans. Om du inte är med i GIL ännu, så kan du få hjälp i mån av tid. GIL:s princip är att söka assistans MED dig, inte ÅT dig. Vi resonerar tillsammans om trolig utgång givet faktorer så som behov, arbetsledning och verkställbarhet.

Du är välkommen att kontakta oss på kontor@gil.se eller ringa 031-63 64 80.

Vi som assistansbolag kan ge bäst service om du bor i

  • Skåne – Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm, Simrishamn, Ystad t ex
  • Halland – Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka, Ullared t ex
  • Västra Götaland – Göteborg, Borås, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Töreboda, Kungshamn, Bohuslän, Alingsås t ex
  • Dalsland – Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål t ex
  • Värmland – Karlstad, Arvika, Säffle, Grums, Filipstad t ex

… men vi har kunder i hela Sverige.