Assistans

rekrytera personlig assistent

För oss är det viktigt att du själv väljer vem som ska jobba som assistent hos dig. Därför är du en viktig del i rekryteringen och du fattar beslut om vem du vill anställa. Vi lobbar för empowerment! Men det betyder inte att du står ensam med uppgiften. På kontoret finns support av olika slag!

Empowerment handlar om att stärka varje persons egen förmåga att hantera sin situation, att påverka och styra sin egen vardag och att få mer inflytande över sin situation. Bakom begreppet finns en filosofi som grundar sig på allas lika värde och jämställdhet. Att ha möjlighet till inflytande och delaktighet är av betydelse för människors upplevelse av livskvalitet. Men man måste inte nödvändigtvis utföra alla sysslor själv! Däremot är det viktigt att kunna bestämma och kontrollera den hjälp som man erhåller.

Tanken kan man applicera både själva assistanssituationen och på rekryteringen! Det är för att vi tror på den enskildes förmåga som vi har arbetsledare på plats där assistansen utförs istället för på kontor runt om i landet och det är därför vi tycker det är självklart att arbetsledare i GIL är engagerade i rekryteringsprocessen!

historielektion om självbestämmande

Personlig assistans är en slags motpol till institutioner, där många med funktionsnedsättningar förr fick bo oavsett om de ville eller inte. Där var det svårt att bestämma var och med vem man skulle bo, vad man skulle göra eller äta eller vem som skulle hjälpa vid behov.

Det där med självbestämmande är därför något som vi tycker är väldigt viktigt, och som vi önskar att alla upplever genom den personliga assistansen. Om man som assistansanvändare leder sin assistans och rekryterar assistenter som passar en, så har man goda möjligheter att nå just självbestämmande!

Mer om Independent Living
Kvinna i rullstol pratar med person som delar ut papper, en personlig assistent tar emot papperet, parkmiljö.

Hjälp för dig som ska rekrytera

Att hitta rätt assistent kan vara svårt! Men på GIL har vi stor erfarenhet av rekrytering och vi är med dig och hjälper dig så att du kan lyckas. Många gånger behöver man inte ens lägga ut en annons för att hitta ny personal, våra rutiner hjälper dig att hitta bra assistenter.

 • Utbildningar i att rekrytera
  Vi har regelbundet utbildningar i att rekrytera. Rekrytering är också ett avsnitt av vår arbetsledarutbildning.
 • Utbildningar i att skriva annons
  Vi genomför träffar där du får tips och råd som passar när du står inför att skriva ett utkast till din platsannons.
 • Digitalt rekryteringsprogram
  Vårt digitala rekryteringsprogram har många funktioner som underlättar matchning och kontakt med de som söker jobb hos dig.
 • Stor sökandebank
  Många som vill jobba som personliga assistenter skriver in sig i vår sökandebank. När du söker ny personal kan du börja med att leta där! Då kan du slippa lägga ut annons och behöver inte lägga tid på den administration som kommer med ett stort antal sökande.
 • Rekryteringsträffar
  Vi anordnar rekryteringsträffar på kontoret.
 • Rekryteringsmässor
  Vi deltar på rekryteringsmässor anordnare av exempelvis studentföreningar och arbetsförmedlingen.
 • Omplacering internt
  Ibland behöver personliga assistenter omplaceras. Det kan exempelvis bero på att hens vikariat är slut eller att den assistansberättigade flyttar. Vi försöker alltid omplacera bra assistenter inom kooperativet!
 • Vikariepoolen
  För oförutsedda luckor där den ordinarie personalen är sjuk så kan personlig assistenter från vår vikariepool lösa tillfälliga problem.
 • Rekryterare på kontoret
  Våra duktiga rekryterare träffar löpande arbetssökande och hjälper till att hitta lämplig personal till lämplig arbetsplats.

ATT VÄLJA ASSISTENT – EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET!

FN:s konvention för Mänskliga rättigheter artikel 19 handlar om att personer med funktionsnedsättning har rätt att välja var och med vem man vill bo på lika villkor som andra. Ingen ska vara tvungen att bo på t ex institution. Personlig assistansen är ett verktyg som gör självbestämmande möjligt. Den som har assistans bestämmer med stöd i lagen hur assistansen utformas, dvs vad som ska göras, när, hur och av vem. Det är här rekrytering kommer in! Den som beviljats personlig assistans ska själv eller med stöd kunna rekrytera, utbilda och arbetsleda de personliga assistenterna, för största möjliga personliga frihet.

Funktionsrätt Sverige om konventionen
Tre personer gör segergest, en av den sitter i elrullstol. Parkmiljö.

VAD GÖR EN ASSISTENT?

Den som har assistans får hjälp av en eller flera personliga assistenter att göra sådant man inte klarar själv. Assistenten ska hjälpa till med det man inte själv klarar av på det sätt som man själv anser är lämpligt.

Assistentens arbetsuppgifter

anhörig personlig assistent

Som assistansberättigad i GIL är det du som avgör vem du vill ska arbeta hos dig. Den personliga assistenten måste vara över 18 år men kan vara en förälder, ett syskon, ett barn, en partner eller annan släkting. Anhöriga har samma anställningsvillkor som utomstående personliga assistenter.

Anhörigassistans

Independent Living

GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. Det är ett himla långt namn så vi brukar nöja oss med att säga GIL. Men kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, en rörelse som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv.

Independent Living