Assistans

assistansekonomi

Full insyn i ekonomin

När det kommer till assistansekonomi, så kan få (vi tror att det egentligen borde stå ”inga”) assistansbolag mäta sig med de verktyg och tjänster som GIL tillhandahåller. Vi har digital tidrapportering, pedagogiska måltider och reseersättning online, budget- och lönesimuleringsprogram samt många och viktiga ekonomiska rapporter som redovisar varje timme och krona – varje månad på Min sida.

För varje timma utförd assistans erhåller din assistansanordnare ett schablonbelopp i ersättning från Försäkringskassan eller kommunen. Detta schablonbelopp ska täcka alla kostnader som har med assistansen att göra, exempelvis löner samt merkostnader så som biljetter till assistenten och assistentkaffe. Med koll på ekonomin får du också koll på hur assistansen kan maxas på bästa sätt! Vi tycker det är helt självklart att den assistansberättigade, eller utsedd arbetsledare, har alla redskap för att kunna fatta beslut. Vi vet att det på många andra ställen går till så att man måste fråga kontoret, och därifrån får ett ja, eller ett nej, utan vidare motivering.

FYLL I DINA TIDRAPPORTER Digitalt

Assistenter och arbetsledare i GIL använder sig av webbaserade tidrapporteringssystem, du hittar det på Min sida. Du kan också fylla i blanketter för måltidsersättning, resor och milersättning.

FÅ KOLL PÅ ASSISTANSEKONOMIN MED BUDGET

Budget är GIL:s webbaserade budget- och lönesimuleringsprogram, du hittar det på Min sida. Budgetprogrammet hjälper dig att få eller behålla kollen på assistansekonomin. Vilket utrymme finns det för att höja assistenternas löner i år? Hur mycket mer behöver du lägga undan för omkostnader för att klara resan till Barcelona i höst? Fyll i uppgifterna i programmet och se prognosen direkt.

MÅNGA RAPPORTER, TOTAL INSYN

Med GIL:s rapporter är det enkelt att få eller behålla kollen, du hittar dem på Min sida.

  • Ekonomiska rapporten – assistansekonomin månad för månad
  • Assistanstid – antal timmar varje assistent arbetat månad för månad
  • Använda timmar – hur många assistanstimmar som använts och hur många timmar som finns kvar den aktuella avräkningsperioden.
  • Tjänstgöringsgradsrapporten – varje assistents tjänstgöringsgrad enligt anställningsavtalet och vilken tjänstgöringsgrad de borde ha baserat på hur de arbetat