Assistans

VA ASSISTENT

lön som personlig assistent

Vad tjänar man som personlig assistent? Det är olika. GIL har individuell lönesättning. Din lön sätts utifrån dina arbetsuppgifter och dina arbetsresultat. Du och dina kollegor kan ha olika lön om ni exempelvis har olika ansvar, initiativ, utbildning och kompetens. 

2019 var privatanställda assistenters medeltimlön 143,40 kronor, en ökning med 2,1 % från året innan. Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB. GIL:s medeltimlön 2019 var 146,00 kronor. GIL:s minimitimlön 2019 var 121,00 kronor. Semesterersättning på 12 % tillkommer.

Om du arbetar på obekväm arbetstid så får du OB-tillägg. Hur stort tillägget är regleras i kollektivavtalet mellan Fremia och Kommunal, som GIL är anslutna till.

högre lön vid lönerevision

De personliga assistenternas lön ändras i regel en gång om året vid en så kallad lönerevision. Lönerevisionen har ingen individgaranti, vilket betyder att lönehöjningen kan skifta från person till person utifrån efterfrågad kompetens och utförande.

Under 2020 genomfördes ingen lönerevision, detta var ett resultat av försenade fackförhandlingar på grund av Coronapandemin. Under 2021 genomför GIL lönerevision under första halvåret.

GIL har generella lönekriterier som hjälper den personliga assistenten att förstå hur hen kan höja sin lön. Vid lönerevisionen använder arbetsledaren lönekriterierna som utgångspunkt för att avgöra hur lönen ska ändras. Arbetsledaren kan ha egna lönekriterier också.

  • Förmåga att ta till sig och förstå IL-perspektivet, samt att ta med detta i det praktiska utförandet av sitt arbete.
  • Förmåga att ta ansvar
  • Förmåga att följa beslut, avtal och instruktioner
  • Serviceanda
  • Samarbetsförmåga
  • Omdöme och initiativ

Lön är inte allt!

Välj en arbetsgivare med kollektivavtal och skydda dig från oegentligheter! GIL följer kollektivavtalet mellan Fremia och Kommunal.

Om du jämför löner så kan du också se till att jämföra vilken semesterrätt olika kollektivavtal ger. Det kollektivavtal som GIL har genom Kommunal-Fremia har
25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar.

Eftersom Sverige inte har någon lagstadgad minimilön så kan en arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal sätta vilken timlön som helst. En arbetsgivare utan kollektivavtal behöver heller inte betala OB-ersättning, övertidsersättning eller försäkringar för de anställda, inkluderat tjänste-/avtalspension.

Friskvårdsbidrag till personlig assistent

Motion motverkar livsstilssjukdomar så som diabetes, hjärt- och kärlsjukdom samt fetma. Att motionera ger också mer energi och ett jämnare humör! I GIL erbjuder vi våra personliga assistenter friskvårdsbidrag – nyttja det! Du kan exempelvis simma, gymma eller gå och få massage. Aktuellt belopp för friskvårdsbidrag är 2500 kronor (2020). Sen kan beloppet förstås bero på hur mycket du har jobbat under året. Uträkningsexempel hittar du i Assistenthandboken.

I Assistenthandboken / Min sida hittar du också information om bra erbjudanden på träning, som vi kan erbjuda dig som är anställd i GIL.