Assistans

självbestämd assistans

GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. Det är ett himla långt namn så vi brukar nöja oss med att säga GIL. Men kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, en rörelse som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I GIL finns därför arbetsledaren, alltså den person som leder det dagliga arbetet, på plats där assistansen sker. Ofta är det den assistansberättigade själv, eller någon som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.

Independent Living, vår verksamhetsidé och våra ledord är det som utgör GIL:s värdegrund. Det är detta som vägleder oss i det dagliga arbetet på GIL. Dessutom vågar vi driva frågor som skapar förbättring för personer med funktionsnedsättning. Genom att agera och ta socialpolitiska initiativ i coola awarenesskampanjer så förändrar vi samhället och möjliggör för alla att leva sina liv självständigt och utan begränsningar.

gil:s värdegrund

the power of independent living

Filosofin som utgör vår bas, Independent Living, innebär inte att man vill göra allt själv eller att man inte behöver andra människor. Men vi kräver samma valmöjligheter och grad av kontroll över vardagen som våra icke-funktionsnedsatta syskon, grannar och vänner tar för givna.

Att GIL utgår från Independent Living-filosofin betyder att arbetsledaren finns på plats där assistansen sker, inte på kontor eller kommuner. Våra kampanjer är ytterligare exempel på vad vi gör för att nå dit Independent Living-rörelsen siktade. Vi vill ha full delaktighet för människor med funktionsnedsättning!

“Vi vill kunna växa upp med våra familjer, gå i den lokala skolan, åka med samma buss, ha jobb som motsvarar vår utbildning och våra förutsättningar. Viktigast av allt, att som vem som helst, måste vi ha kontrollen över våra egna liv, med rätten att tänka och tala för oss själva”

Adolf Ratzka om filosofin

den assistansberättigade är arbetsledare

När det kommer till assistans betyder Independent Living att kontrollen ska ligga hos den enskilde, eller i de fall då det inte är möjligt: hos någon som förstår, ser och har ambitionen att låta varje individ ha rätt att leva sitt liv. Det är inte kommunen eller personalen på något kontor som ska bestämma hur du ska ha det, vem som ska jobba hos dig eller när du ska ha assistans! I GIL finns därför arbetsledaren, alltså den person som leder det dagliga arbetet, på plats där assistansen sker. Arbetsledaren gör schema, rekryterar och instruerar mm.

I normalfallet är den assistansberättigade själv arbetsledare, eller så utses en person (ställföreträdande arbetsledare) som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade. Det kan vara en assistent eller en förälder, till exempel. Arbetsledaren kan också utse en biträdande ställföreträdare, som har ansvar för vissa frågor, t ex schemaläggning.

Så Bemästrar du arbetsledarskapet!

På GIL har vi många hjälpmedel för att den som är arbetsledare ska kunna göra ett gott arbete.

  • Varje arbetsgrupp, alltså alla assistenter och arbetsledare hos en assistansberättigad, har en GIL-stödjare i ryggen. GIL-stödet ger råd och stöd eller coachar arbetsledare och assistenter i stort och smått. De har stor erfarenhet av många av de frågor som kan dyka upp i samband med personlig assistans.
  • På GIL erbjuder vi regelbundet olika utbildningar för våra arbetsledare, för att man ska få bättre förståelse för och kunskap om ämnen som är relaterade till den personliga assistansen. Vi har exempelvis utbildningar inom arbetsledarskap, hur man lägger och håller en budget, vad som gäller enligt arbetstidslagen, hur man håller utvecklingssamtal, vad man ska tänka på när man ska rekrytera och så vidare.
  • Arbetsledarhandboken är som ett uppslagsverk på Internet. När man loggat in i Arbetsledarhandboken hittar man lathundar, guider, information, vägledning, policydokument, instruktioner, blanketter och så vidare – nästan allt som man kan behöva för att utföra och förstå de arbetsuppgifter som kommer med att vara arbetsledare.
  • Koll och kontroll är viktigt. Vi tycker att varje arbetsledare har rätt att se och syna hur det ligger till i assistansekonomin. Därför har vi flera olika rapporter som du som är arbetsledare kan hitta när du loggat in på Min sida på vår hemsida.
  • Vi har en rad olika digitala program och tjänster, som underlättar för den som är arbetsledare.

Utbildningar för Arbetsledare

På GIL erbjuder vi regelbundet olika utbildningar för våra arbetsledare, för att man ska få bättre förståelse för och kunskap om ämnen som är relaterade till den personliga assistansen. Nästan alla är gratis.

Det finns inga kommande events
HISTORIELEKTION

GIL var en av de starkast drivande organisationerna i assistansreformen

Hur gick det till när Independent Living kom till Sverige? Läs mer om Adolf Ratzka, som förde med sig nya tankar om funktionsnedsattas rättigheter från sin studietid i USA. Där hade man på 60- och 70-talet kommit avsevärt längre än i Sverige, här bodde många fortfarande på institution. Inspirerad av Independent Livings principer startades det projekt, som så småningom fram till insatsen personlig assistans och som gav många människor ett bättre liv.

inspiration från medborgarrättsrörelser i USA

Adolf Ratzka föddes i Tyskland. Han fick polio som tonåring. Med hjälp av privatlärare tog hans sig an sina studier med goda resultat och några år senare fick han stipendium från tyska staten för fortsatta studier i USA 1967. Med pengarna han fick från Tyskland så fick han råd att anställa assistenter och bodde på vanligt studenthem i Kalifornien.

På det universitetscampus där Adolf studerade var det inget konstigt med studenter med funktionsnedsättningar. Handikapprörelsen hade nämligen redan vuxit sig stark i USA och funktionsnedsatta krävde samma medborgerliga rättigheter som alla andra. Handikapprörelsen med många krigsskadade “hjältar” hade tagit starka intryck av de svartas medborgarrättskamp och av proteströrelsen mot USA:s krigspolitik. Flower Power!

GIL startas som del av ett assistansprojekt

Så småningom kom Adolf att flytta till Sverige. Han höll på att doktorera i företagsekonomi och Tomträttsinstitutet i Sverige blev föremål för Adolfs intresse. I Sverige var situationen för personer med funktionsnedsättningar en helt annan än den han var van vid. Personer med funktionsnedsättningar bodde ofta på institutioner och levde liv där andra bestämde när det var tid för sömn, mat eller promenad. Det var som om man utgick från att människor som inte kan gå inte heller kan tänka, har Adolf sagt i en intervju.

Snart tog pengarna Adolf fått i stipendium slut och han fick förlita sig på hemtjänstens omsorger, vilka han inte var särskilt nöjd med… Adolf var vid att förvänta sig mer och introducerade den amerikanska Independent Living-rörelsens tankar i Sverige. Den svenska IL-rörelsen konstaterade att hemtjänsten inte var särskilt kostnadseffektiv och att personer med funktionsnedsättningar för samma pengar kunde få mycket bättre livskvalitet och självbestämmande om stödet organiserades på ett annat sätt.

Trots motstånd fick Adolf och IL-rörelsen till stånd ett försöksprojekt med personlig assistans. Personer med funktionsnedsättningar gick samman i kooperativ som sedan anställde egna assistenter. 1989 startades GIL i Göteborg av fyra män med funktionsnedsättningar, som på samma sätt som Adolf organiserade sin egen assistans med projektpengar.

Lag om personlig assistans 1994

Independent Living-organisationer i Sverige, till exempel GIL och STIL, lobbade hårt för att projektet skulle bli en permanent lösning. Visioner och idéer gav resultat i form av en lagstadgad rätt till personlig assistans för vissa personer med funktionsnedsättning (LSS och LASS). Detta var 1994. Situationen för personer med funktionsnedsättning förbättrades radikalt, människor fick större inflytande över sina liv.

Mer?

Vill du höra mer? Lyssna på Adolf Ratzka i en intervju i Sveriges Radio.
Vill du läsa mer? Läs Jamie Bollings artikel om Independent Living.

koll på independent living

Crip camp på netflix

“Crip Camp: a disability revolution” är från 2020 och finns på Netflix. Dokumentären handlar i princip om Independent Living-rörelsens begynnelse. Vi har kommit långt men har också en bra bit kvar.

Jag vill se filmen!

koll på independent living

assistanskoll

Assistanskoll är ett projekt för att främja självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Här finns en jämförelsetjänst av assistansanordnare, djuplodande artiklar om personlig assistans och fakta i form av siffror och guider.

Jag vill ha Assistanskoll!