Assistans

assistanskooperativ

Assistansbolag, liksom alla andra bolag, kan drivas under olika företagsformer. GIL är en ekonomisk förening och ett kooperativ som samordnar personlig assistans. För oss är det helt enkelt den vettigaste lösningen, att de som har behov av personlig assistans också äger och driver assistansen. Vilken ledning kan rimligen veta mer om personlig assistans än de assistansberättigade själva?! Vi har inget vinstintresse, inga pengar betalas ut till aktieägare. Alla pengar går till att jobba för och hög kvalitet och stor frihet, genom den personliga assistansen,

Vad innebär det att vara ett assistanskooperativ? Hur kan jag som medlem påverkar verksamheten i GIL? Vad skiljer en ekonomisk förening från ett aktiebolag? Vad innebär det att GIL inte har något vinstintresse? Vad kan vara negativt med en assistansanordnare som också är ett aktiebolag?

Forskningen styrker:

mest inflytande i kooperativ

I en avhandling om inflytande och självbestämmande inom den personliga assistansen kom forskaren Anna Westin fram till att assistans anordnad av kommunen ger de lägsta resultaten för inflytande och självbestämmande för brukaren. Brukarkooperativ (som GIL) är den typ av organisation där brukare erhåller det högsta inflytandet och självbestämmandet över den enskilda brukarens personliga assistans.

Läs avhandlingen

assistanskooperativ – samarbete för personlig assitans

Ordet kooperativ härstammar från latin och betyder ”att samarbete” eller “fungera gemensamt”. Att göra tillsammans är själva grundstenen i ett kooperativ. Kooperativ, till skillnad från exempelvis aktiebolag eller handelsbolag, är inte en företagsform. Den vanligaste formen att driva ett kooperativ är genom en ekonomisk förening. GIL är ett kooperativ och en ekonomisk förening.

I en kooperation eller ett kooperativ så äger och driver kooperativets medlemmar den verksamhet de har behov av, i GIL:s fall driver vi personlig assistans-verksamhet. I GIL är medlemmarna de assistansberättigade själva. Styrelsen utgörs av personer som är medlemmar i GIL och som själva har funktionsnedsättningar. Det byter att GIL ägs och styrs av personer med funktionsnedsättningar.

En av grundtankarna i GIL är att vi vill att beslut som rör din personliga assistans ska ligga så nära den assistansberättigade som möjligt. Vi vill inte att personal på ett kontor eller samordnare på en kommun bestämmer hur du ska ha det, vem som ska jobba hos dig eller när du ska ska ha assistans.

Ett sätt att se till att besluten är dina egna är att starta ett eget assistansbolag. Men för att driva ett eget företag så behöver man också vara bekant med exempelvis löneadministration och bokföring, du behöver hålla dig a jour med aktuell lagstiftning inom arbetstid och arbetsmiljö med mera. I GIL har vi ett gemensamt kontor med personer som är anställda för att göra detta åt oss. Personalen på kontoret stansar kvitton, betalar fakturor, gör bokslut, utvecklar programvara, agerar i personalärenden, planerar för revision, arrangerar utbildningar, håller oss uppdaterade och agerar stöd. Med mera!

En annan grundtanke i GIL är att vi också har nytta av varandra på andra sätt, av varandras erfarenheter exempelvis. Detta gör vi verklighet av exempelvis genom vårt engagemang i nätverk, träffar och möten.

assistans som du kan påverka

GIL är en ekonomisk förening. En ekonomisk förening har minst tre personer som är medlemmar i föreningen. I GIL ska alla assistansberättigade vara medlemmar, antingen så kallad fullvärdig medlem eller stödmedlem. 2021 är vi drygt 300 medlemmar i föreningen.

En ekonomisk förening har till syfte att främja sina medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemmarna deltar i föreningens verksamhet. Medlemmarna betalar en medlemsinsats när de blir medlemmar.

Person med funktionsnedsättning får stöd av personlig assistent att ta en orienteringskontroll i skogen. Det är inte lätt att orientera i assistansdjungeln. På GIL tycker vi att det är självklart att välja en assistansanordnare med kooperativ förtecken och utan vinstintresse!

att vara medlem i GIL

När man går med i föreningen GIL så betalar man en medlemsinsats om 50 kronor (stödmedlem) eller 500 kronor (fullvärdig medlem). En årlig medlemsavgift på max 500 kronor per år tillkommer. Mer information om detta hittar du i våra stadgar.

Som medlem är du delägare i GIL och har rätt att rösta vid föreningsstämman. Det är med din röst som du har möjlighet att påverka och bidra till att GIL blir både bättre och starkare som assistansanordnare och som opinionsbildare i den socialpolitiska debatten.

Medlemmar har också rätten att lämna in egna förslag, motioner, som tas upp i styrelsen. Om du är medlem så har du alltså chansen att se dina synpunkter och idéer förverkligas i föreningen.

Medlemmar bjuds också in till evenemang och möten med mat, dryck, information och inspiration. Som medlem i GIL blir en del av ett levande nätverk, ett
sammanhang där vi stärker varandra.

Som medlem i GIL väljer du själv i vilken utsträckning du vill engagera dig.

nyttan av assistans utan vinstintresse

Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Ett kooperativs främsta drivkraft är medlemsnytta, det vill säga att tillgodose medlemmarnas ekonomiska, sociala eller kulturella behov. Vinst ses som medel och inte som mål.

Den verksamhet man bedriver i ett kooperativ ska alltså ge medlemmarna största möjliga nytta, till exempel ekonomisk sådan. I GIL har vi inget vinstintresse, vilket gör att alla pengar för personlig assistans går till just GIL:s medlemmars personlig assistans. Inga pengar går till vinstutdelning till ägare. Alla pengar blir kvar, till att utföra, utveckla och stärka den personliga assistansen.

I GIL är det även “medlemsnytta” att de som äger och driver GIL har personlig erfarenhet av personlig assistans. Det blir en garant för att verksamheten har rätt fokus. Vem kan veta mer om vad som är viktigt inom personlig assistans, än de som själva lever med assistans?

Samhällsnytta och allmänintresse är också viktiga mål och begrepp för kooperativ, i GIL är vårt socialpolitiska arbete med kampanjer och aktioner exempel på detta. Vi har ett gemensamt intresse av att förändra och förbättra situationen för människor med funktionsnedsättningar.

Assistansbolag – Personlig assistans i aktiebolag

I ett aktiebolag är vinsten intäkterna minus kostnaderna. Vinsten delas ut i aktieutdelning och gynnar alltså de som har haft möjlighet och kunskap att köpa aktier. I aktiebolag är vinst en drivkraft, som kan trumfa andra mål så som “medlemsnytta” eller hög kvalitet.

Många assistansbolag drivs som aktiebolag. Där vill aktieägarna har vinstutdelning, mer pengar på sina konton. Det finns anledning att misstänka att företag som drivs av riskkapitalister gör besparingar för att öka vinstutdelningen snarare än att satsa intäkterna i verksamheten.

Somliga assistansbolag ägs av riskkapitalister, som satsar pengar på att driva företag i riktningar som gör att de genererar mer vinst. Riskkapitalbolag har många gånger utländska ägare. De sex största koncernerna i assistansbranschen är alla ägda av riskkapitalbolag.

GIL är inget aktiebolag.

GIL:s organisationsnummer

GIL:s organisationsnummer är 716444-6762.

Det går inte att helt säkert säga vilken företagsform som finns bakom ett organisationsnummer. För många företag och föreningar stämmer dock följande lista. Organisationsnumret börjar med

5 för aktiebolag mm

9 för handelsbolag och kommanditbolag

7 eller 8 för ekonomiska föreningar, näringsdrivande ideella föreningar, europakooperativ mm

Ord som används för att förklara den typen av assistansanordnare som GIL är: assistanskooperativ, assistansbrukarkooperativ, brukarkooperativ.