Assistans

HA ASSISTANS

Assistansföretag med låg avgift – Vad ingår?

Gemensamt för alla anordnare av personlig assistans, är att en del av assistansersättningen går till att ”finansiera administrationen”. Administrationen är saker som kontorets lokaler och löner, utbildningsutbudet, programlicenser och en massa andra saker som kostar. Här listar vi i rubriker vad som ingår i vår fasta och låga administrationsavgift, som vi kallar för 20-kronan, ja för att den är just låga 20 kronor, för alla. Jämför gärna med de andra assistansbolagen på marknaden, eller för den delen kommunen, så kommer du se att på GIL får du mycket för pengarna!

LÅG OCH FAST ADMINISTRATIONSKOSTNAD

Vi är tydliga med vår administrationsavgift – 20 kronor per assistanstimma, samma för alla. Om du räknar på det kommer du snart se att andra företag i vår bransch tar 60-70 kronor per assistanstimme. Vilken skillnad!

EKONOMI MED FULL INSYN

Du får varje månad tydliga rapporter över din assistansekonomi. Där kan du se hur många av dina beviljade timmar du förbrukat, hur många som är kvar, vem som arbetat och i vilken omfattning, hur mycket pengar du har kvar på omkostnadskontot och hur du ligger till i förhållande till perioden.

RIKT UTBUD AV UTBILDNINGAR

GIL utmärker sig gentemot andra assistansbolag genom att vi anordnar en rad olika utbildningar med interna och externa kursledare och föreläsare. Utbildningarna riktar sig till både personliga assistenter och arbetsledare.

Som arbetsledare i GIL går du en introduktionsutbildning som ger dig kunskaper för att genomföra åtagandet som arbetsledare på ett bra sätt. Vi har också utbildningar för hur du håller utvecklingssamtal, rekryterar, stärker ledarskapet och annat som kan underlätta det som vid en första anblick kan se svårt och krångligt ut.

EN EGEN COACH: GIL-STÖDET

Varje arbetsgrupp, alltså alla assistenter och arbetsledare hos en assistansberättigad, har ett eget GIL-stöd i ryggen. GIL-stödet är en slags coach som ger råd och stöd för både arbetsledare och assistenter.  De har stor erfarenhet av många av de frågor som kan dyka upp i samband med personlig assistans.

DIGITALA HJÄLPMEDEL FÖR BÄTTRE KOLL

I GIL har vi flera digitala hjälpmedel som underlättar för både arbetsledare och personliga assistenter. Vi har exempelvis program för tidrapportering, schemaläggning, rekrytering och assistansbudget.

Våra digitala hjälpmedel finns både i mobilen och på datorn!

Juridisk rådgivning

På GIL finns lång professionell erfarenhet av ansöka om personlig assistans. Dessutom har alla i styrelsen, vår vd och flera på kontoret har personlig assistans eller erfarenhet av personlig assistans i familjen. Du som har valt GIL som assistansbolag får juridisk rådgivning när du behöver söka om mer assistans, ansöka om en tillfällig utökning eller när det är dags att ompröva beslut.

Du som har behov av personlig assistans, men som ännu inte har ett beslut om personlig assistans, kan få hjälp av kunnig personal på GIL i mån av tid. Du är välkommen att maila eller ringa oss!

HANDBOK PÅ WEBBEN OCH SOM APP

Vi har en fullmatad och utförlig arbetsledarhandbok som du når smidigt på datorn eller vi en app på din telefon. Arbetsledarhandboken svarar på många frågor för dig som ”kan själv”, som vill fräscha upp dina kunskaper eller läsa på om något särskilt. Passar för dig som administrerar mitt i natten när GIL-stöden gått för dagen!

I Arbetsledarhandboken finns en massa blanketter som du kan fylla i direkt i datorn, lathundar, guider och steg-för-steg-anvisningar.

NÄTVERK, MÖTEN OCH TRÄFFAR

GIL är ett assistanskooperativ. Vi tror inte på det där att ensam är stark. Vi tror att träffa andra skapar självförtroende att leva som man vill. Genom att vi delar med oss av erfarenheter, så hjälper vi varandra att växa som individer. Så vi träffas! Vi ordnar en rad aktiviteter med olika teman. Somliga är ”business”, somliga ren ”pleasure”!

Träffarna kostar inget, det är frivilligt om man vill vara med, eller inte. Några exempel på träffar vi regelbundet genomför:

  • pizza och film
  • vinprovning
  • påskpyssel och quiz
  • grillning och tipspromenad
  • polkagristillverkning
  • medlemsmöte för utveckling av verksamheten
  • improvisationsteater
  • rekryteringsträffar för den som söker personal
  • julfest med luciatåg

PERSONALANSVARIG BACKAR UPP

Varje assistansgrupp har en HR-ansvarig, som backar upp om det går fel, när frågorna blivit stora, eller är på väg att bli. Men oftast möter du dem i förebyggande syfte; på möten, skyddsronder eller utbildningar.

Vi har företagshälsovård som man kan vända sig till vid ohälsa som beror på arbetssituationen. Vi erbjuder också regelbundna läkarundersökningar för den som arbetar natt.

SUPPORT NÄR DU BEHÖVER REKRYTERA

Som arbetsledare i GIL så sköter du mycket av rekryteringen själv. Du anställer den du vill ha som assistent. Leta i vår sökandebank eller lägg ut en egen annons som publiceras på Arbetsförmedlingen.

Vi är ofta på jobbmässor. Då får vi in intresseanmälningar från arbetssökande och kan sammankoppla dig med personer som kan passa som assistent hos dig. Vi arrangerar också rekryteringsdagar på våra olika kontor, de brukar vara välbesökta och populära.

Vi jobbar aktivt med att ta tillvara på våra resurser och matchar ofta assistenter som slutar på grund av exempelvis arbetsbrist i andra uppdrag.

VI ÄR TILLGÄNGLIGA

Det går alltid, dygnet runt, att få tag på någon ansvarig på GIL genom jourtelefonen.

Förresten så är vår verksamhetsledare ingen bossig person i skinnfåtölj som du bara kan skymta, utan en i allra högsta grad tillgänglig person du kan boka ett möte med, snacka med i korridoren eller sitta jämte på filmkvällen.

VIKARIEPOOL NÄR DET KNIPER

GIL är en av få assistansanordnare som har en vikariepool som du kan anlita vid plötsliga behov av vikarie. Vi ser till att poolen är bemannad och du kan nå någon i poolen mellan ca 7-19. Vi lyckas nästan alltid finna en assistent som löser situationen. Poolen har fullservice i Göteborgsområdet.

Vikariens lön ingår inte i 20-kronan, den bekostas av dina omkostnadsmedel.

För de assistansberättigade som bor utanför Göteborg finns ofta välfungerande nätverk arbetsledare emellan som täcker behovet av vikarier.

VÅRT SOCIALPOLITISKA ENGAGEMANG FÅR DU PÅ KÖPET

GIL engagerar sig socialpolitiskt och normkritiskt på många plan för att förändra och förbättra livet för personer med funktionsnedsättning. Men vårt engagemang är större än så. Vi verkar inte bara för GIL:s medlemmar. Vi strävar efter ett samhälle som är bra för alla. Vi vill förändra världen och nå ett jämlikt samhälle med full delaktighet för alla med funktionsnedsättning.

Utbildningar och event för Arbetsledare & assistansberättigade

Vi tror inte på det där att ensam är stark. Vi tror att träffa andra skapar självförtroende att leva som man vill. Genom att vi delar med oss av erfarenheter, så hjälper vi varandra att växa som individer. Så vi träffas! Vi ordnar en rad aktiviteter med olika teman. Somliga är ”business”, somliga ren ”pleasure”!

Det finns inga kommande events