ASSISTANS

Övergripande om assistans hos oss

GIL samordnar personlig assistans utan vinstintresse sedan 1989. Vi är ett kooperativ som assistansberättigade äger tillsammans. Vi utgår från att personer med assistans själva bäst förstår sina behov och hur assistansen ska utformas. Vi är en assistansanordnare utan aktieägare och utan ekonomiskt vinstintresse. Du har fullständig insyn i assistansekonomin, för att det ger en bättre personlig assistans. Vi har en låg och fast administrativ kostnad (22 kronor för alla!).

En assistansanordnare som GIL, som ägs och drivs av människor med funktionsnedsättning, har en kompetens som är svår att slå! Alla i GIL:s styrelse har egen funktionsnedsättning. GIL:s VD har assistans. Flera på kontoret har funktionsnedsättning / personlig assistans. Ytterligare anställda på kontoret har erfarenhet av personlig assistans antingen för att de är föräldrar till ett barn med assistans eller så har de själva arbetat många år som personlig assistent.

GIL har idag ca 270 assistansberättigade och ca 2000 anställda. Vi har kontor i Göteborg, Varberg och Uddevalla. Merparten av de som valt GIL bor i Skåne, Halland, Västra Götaland, Dalsland och Värmland, men vi uppmuntrar assistansberättigade i hela landet att kontakta oss när det är dags att välja eller byta anordnare!

Och glöm inte – att byta assistansanordnare är inte svårt.  Vi sköter nämligen (nästan) allt!

nästa steg

HA assistans

Hos oss går inga pengar till vinstutdelning. GIL ägs och drivs sedan 1989 av människor med funktionsnedsättning, vi vet vad vi sysslar med!

Läs mer

nästa steg

VA assistENT

Som personlig assistent stödjer du en person med funktionssättning att leva det liv hen själv vill leva. Ett yrke att vara stolt över!

Läs mer

Lagen om stöd och service (LSS)

I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra. Målet är jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Insatserna du kan ansöka om är behovsprövade. De utgår från dig som person och det stöd som du behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Mer om LSS

Juridisk rådgivning

Om du har valt GIL som assistansanordnare ingår juridisk rådgivning och vår erfarenhet vid ansökan, omprövning, utökning eller ansökan om dubbelassistans. GIL:s princip är att söka assistans MED dig, inte ÅT dig.

Juridisk rådgivning

Stabil assistansanorndare

GIL är ingen dagsslända utan ett tryggt och bra val för dig som söker en assistansanordnare med extra allt. Vi har alla tillstånd som behövs och en lång erfarenhet. Vi har sysslat med personlig assistans i 33 år, vi är en stabil assistansanordnare!

Stabil assistansanordnare