Om oss

sök pengar i stiftelsen

Stipendium TILL MINNE AV ROLF BERGFORS

Fonden till Rolf Bergfors minne är en fond upprättad till minne av en av de GIL:are, som med en outtröttlig energi, arbetade med att driva igenom det som idag är lagstadgad rätt till personlig assistans (LSS). Det var med Rolf allt startade i Göteborg. En eller flera personer får årligen dela på cirka 100 000 kronor i stipendium för studier, resor eller projekt i Independent Livings anda. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 31 mars varje år.

Rolf Bergfors djupa engagemang i den svenska Independent Living-rörelsen och hans visioner kom att leda till att Sverige 1994, som det första landet i världen, fick en lagstadgad rätt till personlig assistans för vissa personer med funktionsnedsättningar (LSS och LASS). Innan dess levde många personer med funktionsnedsättning på institutioner där andra bestämde över sådant som när det är dags att sova, älska, duscha, träffa vännerna eller äta. 

Bild på loggan med ekorren

SÅNt Rolf bergforS BRukade SÄGA

OM LIVET TILL EXEMPEL

”Jag ska ha rätten att leva som jag vill, men aldrig på bekostnad av andra. Jag vill inte heller ha det bättre än någon annan, inte ha några förmåner av min assistans, men samma möjlighet till ett självvalt liv som andra.”

ANSÖKNINGSBLANKETT

Cirka 100 000 kr delas ut varje år och fördelas på ett antal stipendier. Utdelning sker i samband med Rolf Bergfors födelsedag den 17 maj. Besked meddelas skriftligen.

Ansökningsblankett

Blankett för REDOVISNING

Enligt stiftelsens villkor ska beviljat stipendium redovisas skriftligen när pengarna använts. Redovisningen görs på särskild blankett.

Blankett för redovisning

INSAMLADE UPPGIFTER

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar uppgifterna vi samlar in om dig i samband med din ansökan. Vi följer gällande integritetslagstiftning.

Integritetspolicy

Vem kan söka stipendium

Stiftelsen stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med funktionsvariationer ska leva och verka på villkor som andra.

Pengar delas ej ut för privatekonomiska ändamål. Studierna, resan eller projektet skall ha ett vidare syfte än den egna rekreationen.

STIFTELSENS RUTINER

Cirka 100 000 kronor fördelas på ett antal stipendier varje år i samband med Rolf Bergfors födelsedag den 17 maj. Besked meddelas stipendiaterna skriftligen. Ansökan inkommen efter den 31 mars kan komma att behandlas först nästkommande år.

Skicka ansökan till:
Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne
c/o GIL
Box 24061
400 22 Göteborg

ekorren som symbol för stiftelsen

Rolfs syskon, Ingegerd och Thore, startade Fonden till Rolf Bergfors minne för att hans eld och livsnerv ska inspirera och ge kraft åt andra att våga leva sina drömmar och ta för sig av livet. Stiftelsen ger oss, en samling presoner aktiva i IL-rörelsen verksamma i Göteborg, Ängelholm, Simrishamn, Stockholm, Uppsala och Ski i Norge, en möjlighet att sätta fokus på de värden och frågor vi lever av. Och att göra skillnad.

När Ingegerd och Thore tagit farväl av Rolf i St. Lukas kapell på Västra Kyrkogården i Göteborg inträffade den händelse som kom att bli en symbol för fonden. Som barn var Rolf mycket glad åt allt levande. En gång när han var i tonåren och familjen körde upp till landet kom en ekorre i vägen för bilen. Den skadades så illa att den dog. Rolf tog med den lilla ekorren och lät stoppa upp den. Ekorren följde honom sen genom livet vid varje flytt. När nu syskonen satt utanför kapellet sedan de tagit avsked av sin bror så kom en ekorre springande emot dem. Strax innan den nådde fram till dem hoppade den upp i ett träd. Även om Rolf var bunden i tiden och i livet så vågade han alltid språnget … kvick, levande och tveklös som en ekorre. 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Stiftarna har eftersträvat en geografisk spridning av ledamöterna i styrelsen för att stimulera sökande från hela Sverige och Norge att söka stipendier. Även personer från andra länder är välkomna att söka!

  • Lena Mellbratt Stenman, Mölndal, ordförande
  • Vibeke Marøy Melstrøm, Ski i Norge, vice ordförande
  • Karin Schlyter, Strövelstorp, ledamot och sekreterare
  • Erik Byström, Göteborg, ledamot
  • Adolf Ratzka, Stockholm, ledamot
  • Ingegerd Bergfors, Simrishamn, stiftare
  • Thore Bergfors, Trollhättan, stiftare


Välkommen med din ansökan!
Lena Mellbratt Stenman
Ordförande i styrelsen för stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne

Andra stipendium

Norska ULOBA har upprättat en fond till Bente Skansgårds minne. Stiftelsen välkomnar personer med funktionsnedsättning att söka stipendier för studier, studieresor, utvecklingsprojekt, informationsarbete med mera i syfte att främja funkisars möjlighet till frihet, självbestämmande och deltagande i samhälle och arbetsliv. Ansökningstiden brukar vara senast februari varje år. Klicka här för mer info om Bentes fond.