Om oss

Allt om oss på GIL

gil:s värdegrund

the power of independent living

Assistans i GIL bygger på en övertygelse att enskilda individer själva har kapacitet att bestämma över sina livsval. Filosofin som utgör vår bas, Independent Living, innebär inte att vi vill göra allt själv, att vi inte behöver andra människor eller att vi vill leva isolerat. Men vi kräver samma valmöjligheter och grad av kontroll över vardagen som våra ickefunktionsnedsatta syskon, grannar och vänner tar för givna.

GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. GIL är en ekonomisk förening som med ideella värden samordnar personlig assistans sedan 1989. GIL har inget vinstintresse. GIL är en organisation som menar att personer med funktionsnedsättning ska kunna välja sitt liv och ha samma möjligheter som alla andra – genom en personligt utformad assistans. GIL har idag drygt 260 assistansberättigade och omkring 2 000 anställda personliga assistenter.

EN KORT BLICK BAKÅT

GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. Det är ett himla långt namn så vi brukar nöja oss med att säga GIL. Men kooperativet har alltså arv från Independent Living-rörelsen, en rörelse som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. Kontrollen ska därför ska ligga hos den enskilde, eller i de fall då det inte är möjligt: hos någon som förstår, ser och har ambitionen att låta varje individ ha rätt att leva sitt liv.

Independent Living som idé föddes ur den amerikanska medborgarrättsrörelsen på 60-talet, och hade som syfte att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att själva bestämma över sin vardag. Idén lanserades i Sverige under en tid när personer med funktionsnedsättningar ofta bodde på institutioner och levde liv där andra bestämde när det var tid för sömn, mat eller promenad.

GIL startades 1989 av fyra män med egna funktionsnedsättningar. GIL var en av de starkast drivande organisationerna i assistansreformen. Tillsammans med andra Independent Living-organisationer i Sverige, till exempel STIL, så gav våra visioner och idéer resultat i form av en lagstadgad rätt till personlig assistans för vissa personer med funktionsnedsättning (LSS och LASS). Detta var 1994. Situationen för personer med funktionsnedsättning förbättrades radikalt, människor fick större inflytande över sina liv.

Independent Living, vår verksamhetsidé och våra ledord är det som utgör GIL:s värdegrund, vad som vägleder oss i det dagliga arbetet på GIL. Tillsammans agerar vi också handlingskraftigt och vågar driva frågor som skapar förbättring för personer med funktionsnedsättning. Genom att agera och ta socialpolitiska initiativ förändrar vi samhället och möjliggör för alla att leva sina liv självständigt och utan begränsningar. Independent Living är att ta ansvar. Att ta ansvar för de egna livsvalen och gemensamt ta ansvar för samhällets utformning.

Våra kampanjer är konkreta exempel på vad vi gör för att nå dit Independet Living-rörelsen siktade. Vi vill ha full delaktighet för människor med funktionsnedsättning!

koll på independent living

Crip camp på netflix

”Crip Camp: a disability revolution” är från 2020 och finns på Netflix. Dokumentären handlar i princip om Independent Living-rörelsens begynnelse. Vi har kommit långt men har också en bra bit kvar.

Jag vill se filmen!

koll på independent living

assistanskoll

Assistanskoll är ett projekt för att främja självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Här finns en jämförelsetjänst av assistansanordnare, djuplodande artiklar om personlig assistans och fakta i form av siffror och guider.

Jag vill ha Assistanskoll!