Om oss

om GIL

GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. Det är ett himla långt namn så vi brukar nöja oss med att säga GIL. Men kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, en rörelse som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv.

Independent Living betyder ungefär “oberoende liv”. Independent Living innebär dock inte att man inte behöver andra. Independent living betyder att personer med funktionsnedsättningar vill ha samma kontroll och samma valmöjligheter i vardagslivet som exempelvis icke-funktionshindrade syskon, grannar eller vänner tar för givet.

“Vi vill kunna växa upp med våra familjer, gå i den lokala skolan, åka med samma buss, ha jobb som motsvarar vår utbildning och våra förutsättningar. Viktigast av allt, att som vem som helst, måste vi ha kontrollen över våra egna liv, med rätten att tänka och tala för oss själva.”, som Adolf Ratzka beskrivit filosofin.

När det kommer till assistans betyder Independent Living att kontrollen ska ligga hos den enskilde, eller i de fall då det inte är möjligt: hos någon som förstår, ser och har ambitionen att låta varje individ ha rätt att leva sitt liv.

Independent Living, vår verksamhetsidé och våra ledord är det som utgör GIL:s värdegrund, vad som vägleder oss i det dagliga arbetet på GIL. Tillsammans agerar vi också handlingskraftigt och vågar driva frågor som skapar förbättring för personer med funktionsnedsättning. Genom att agera och ta socialpolitiska initiativ förändrar vi samhället och möjliggör för alla att leva sina liv självständigt och utan begränsningar. Independent Living är att ta ansvar. Att ta ansvar för de egna livsvalen och gemensamt ta ansvar för samhällets utformning.

Vårt arbetssätt med arbetsledaren på plats där assistansen sker är ett exempel på hur vi låter Independent Living forma vår verksamhet. Våra kampanjer är konkreta exempel på vad vi gör för att nå dit Independet Living-rörelsen siktade. Vi vill ha full delaktighet för människor med funktionsnedsättning!

gil:s värdegrund

the power of independent living

Assistans i GIL bygger på en övertygelse att enskilda individer själva har kapacitet att bestämma över sina livsval. Filosofin som utgör vår bas, Independent Living, innebär inte att vi vill göra allt själv, att vi inte behöver andra människor eller att vi vill leva isolerat. Men vi kräver samma valmöjligheter och grad av kontroll över vardagen som våra ickefunktionsnedsatta syskon, grannar och vänner tar för givna.

GIL var en av de starkast drivande organisationerna i assistansreformen

Hur gick det till när Independent Living kom till Sverige och de projekten som ledde fram till personlig assistans startades? Och hur påverkar Independent Living-rörelsen vårt kooperativ idag? Läs mer om Adolf Ratzka, som förde med sig nya tankar om funktionsnedsattas rättigheter från sin studietid i USA, där man på den fronten kommit längre än i Sverige.

Med rötter från Amerika

Adolf Ratzka föddes i Tyskland. Han fick polio som tonåring. Med hjälp av privatlärare tog hans sig an sina studier med goda resultat och några år senare fick han stipendium från tyska staten för fortsatta studier i USA. Med pengarna han fick från Tyskland så fick han råd att anställa assistenter och bodde på vanligt studenthem i Kalifornien.

På det universitetscampus där Adolf studerade var det inget konstigt med studenter med funktionshinder. Handikapprörelsen hade redan vuxit sig stark i USA och den krävde samma medborgerliga rättigheter som alla andra. Den hade tagit starka intryck av de svartas medborgarrättskamp och av proteströrelsen mot USA:s krigspolitik.

GIL startas som resultat av assistansprojekt

Så småningom kom Adolf att flytta till Sverige. Han höll på att doktorera i företagsekonomi och Tomträttsinstitutet i Sverige blev föremål för Adolfs intresse. I Sverige var situationen för personer med funktionsnedsättningar en helt annan än den han var van vid. Personer med funktionsnedsättningar bodde ofta på institutioner och levde liv där andra bestämde när det var tid för sömn, mat eller promenad. Det var som om man utgick från att människor som inte kan gå inte heller kan tänka, har Adolf sagt i en intervju.

Snart tog pengarna Adolf fått i stipendium slut och han fick förlita sig på hemtjänstens omsorger, vilka han inte var särskilt nöjd med… Adolf var vid att förvänta sig mer och introducerade den amerikanska Independent Living-rörelsens tankar i Sverige. Den svenska IL-rörelsen konstaterade att hemtjänsten inte var särskilt kostnadseffektiv och att personer med funktionsnedsättningar för samma pengar kunde få mycket bättre livskvalitet och självbestämmande om stödet organiserades på ett annat sätt.

Trots motstånd fick Adolf och IL-rörelsen till stånd ett försöksprojekt med personlig assistans. Personer med funktionsnedsättningar gick samman i kooperativ som sedan anställde egna assistenter. 1989 startades GIL i Göteborg av fyra män med funktionsnedsättningar, som på samma sätt som Adolf organiserade sin egen assistans med projektpengar.

Lag om personlig assistans blir verklighet 1994

Independent Living-organisationer i Sverige, till exempel GIL och STIL, lobbade hårt för att projektet skulle bli en permanent lösning. Visioner och idéer gav resultat i form av en lagstadgad rätt till personlig assistans för vissa personer med funktionsnedsättning (LSS och LASS). Detta var 1994. Situationen för personer med funktionsnedsättning förbättrades radikalt, människor fick större inflytande över sina liv.

koll på independent living

Crip camp på netflix

“Crip Camp: a disability revolution” är från 2020 och finns på Netflix. Dokumentären handlar i princip om Independent Living-rörelsens begynnelse. Vi har kommit långt men har också en bra bit kvar.

Jag vill se filmen!

koll på independent living

assistanskoll

Assistanskoll är ett projekt för att främja självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Här finns en jämförelsetjänst av assistansanordnare, djuplodande artiklar om personlig assistans och fakta i form av siffror och guider.

Jag vill ha Assistanskoll!