Alla nyheter
01 June 2022

2022 års stipendiater utsedda

Bilden visar en glad person i sommarhatt som ropar grattis

Det råder stor aktivitet i Stiftelsen och Fonden till Rolf Bergfors minne alldeles innan maj går över i juni varje år. Då utses en handfull personer ett stipendium som har till syfte att främja det fria självständiga livet och förverkligandet av drömmar som för dit. Stiftelsen till Rolf Bergfors minne har valt ut sex olika personer som får stipendium.

Tre personer får ett bidrag för att kunna göra en studieresa till Berlin på egen hand, resa för att komma ut i Europa och pröva vingarna på egen hand och för konstnärlig och litterär verksamhet.

Maria Chöler erhåller stöd för utgivningen av hennes bok “Livet som mellanting” som tar upp de dilemman som en person som saknar naturlig tillhörighet på grund av sin funktionsnedsättning brottas med. att ge stöd vid juridiska tvister, utbildning inom musikbranschen, en skrivkurs, en inspirationsresa till en mun- och fotmålare samt en ramp som möjliggör besök i naturen. Rahel Abebaw erhåller stöd för att kunna delta på Freedom Drive i Bryssel för att där hon vill utöka kunskaperna i Independent Living, träffa andra och utvecklas. Vidar Andersson får ett bidrag till för att kunna ta lastbilskörkort i syfte att kunna få ett fortsatt yrkesliv och kunna arbeta heltid på lika villkor.

Tills nästa år hoppas vi på många ansökningar och att vi får dela ut stipendier på GIL:s årsstämma för de som kan komma till Göteborg.

Stipendierna tillkännagavs i början av juni 2022.

Läs mer om Rolf Bergfors och fonden till hans minne.

VILL DU NOMINERA en person eller SÖKa själv nästa omgång?

Har du idéer som behöver ett extra tillskott pengar så har du gott om tid på dig för att samla tankarna och skriva en stipendieansökan inför nästa ansökningsomgång våren 2023.

Skicka din ansökan eller nominering till Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne,
c/o GIL
Box 24 061
400 22 Göteborg