Assistenter

Assistentutbildning II

En populär och uppskattad workshop som är en fortsättning på den obligatoriska introduktionsutbildningen Assistentutbildning I. Detta är en utbildning så bra att den tål att tas flera gånger! Workshopen riktar sig till assistenter som arbetat i GIL minst ett år. Syftet är att lyfta fram och diskutera de olika aspekterna av yrket personlig assistent.

Under dagen diskuteras bland annat hur man särskiljer sin yrkesroll från sin privata relation? Vi pratar om yrkesidentiteten och de möjligheter, svåra val och komplicerade ställningstaganden som arbetet som personlig assistent ibland kan innebära. Kommunikation, respekt och bemötande liksom sekretess och tystnadsplikt är annat som utbildningen berör. Vi pratar om individuella förutsättningar och behov samt lyfter frågan om vad som är goda levnadsvillkor och vem det är som bestämmer det.

  • Övrig info: GIL bjuder på lunch och fika. Vi försöker alltid att erbjuda något alternativ för den som allergisk eller vegetarian/vegan.

Anmäl dig

Du som är assistent måste komma överens med din arbetsledare om vilka utbildningar du ska gå och när det passar – innan du du anmäler dig. Utbildningsformulären är öppna ända fram till dagen innan utbildningsdagen.

Anmälan är bindande. Innan utbildningen skickar vi alltid en bekräftelse och en kallelse med all information du behöver.

Tänk på att du måste avboka om du får förhinder eller blir sjuk, så att din plats kan gå till någon på väntelistan! Avboka genom att mejla utbildning@d.gil.se eller ringa 031-63 21 96.

I enlighet med GDPR / Dataskyddsförordningen: Genom att klicka på Skicka så medger du ditt samtycke till att GIL hanterar de kontaktuppgifter du angett. Dessa används enbart internt och i syfte att hantera processer runt din anmälan till denna aktivitet.