Assistenter

Passerat event

Assistentutbildning Intro

Assistentutbildning I är en obligatorisk introduktionsutbildning för personliga assistenter som arbetar i GIL. Utbildningen inleds med en historisk tillbakablick på uppkomsten av lagen om stöd till vissa personer med funktionsnedsättning samt en presentation av filosofin och levnadssättet Independent Living samt GIL som kooperativ.

Vi informerar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, arbetsgivaransvar, kollektivavtalets roll och anställningsförhållanden generellt. Vi går igenom det du behöver veta om lön, tidrapporter och förmåner. Vi behandlar även ämnet arbetsledare och yrket personlig assistent under utbildningen. Diskussionerna rör arbetets innehåll och etik samt rättigheter och skyldigheter för både arbetsledare och assistenter.

Vår målsättning är att du efter genomgången utbildning ska känna dig trygg i din roll som personlig assistent samt ha en grundkunskap om GIL och vår filosofi och ha vetskap om vem du ska kontakta vid behov.

Från och med hösten 2022 görs alla anmälningar till utbildningar i Primass. Du hittar utbildningarna bakom knappen EVENEMANG i den röda vänstermarginalen. 

  • Övrig info: GIL bjuder på lunch och fika. Vi försöker alltid att erbjuda något alternativ för den som allergisk eller vegetarian/vegan.