Alla nyheter
26 October 2019

GIL i designsamarbete

I höst startar arkitektur- och designmuseum, ArkDes, och GIL ett gemensamt projektet: Unikt Publikt. Projekt ska visa att staden kan bli både tillgänglig, inkluderande, intressant och vacker – på samma gång. Fyra designers och fyra personer med funktionsnedsättning kommer tillsammans att arbeta fram nya lösningar för olika offentliga platser i Göteborg.

Anders Westgerd och Elin Krook är två av experterna i Unikt Publikt.

Att utforma staden universellt, så att den redan från början fungerar för så många som möjligt, är ett av målen för svenskt stadsbyggande. ArkDes och GIL har därför initierat projektet Unikt Publikt som syftar till att tänka nytt kring tillgänglighet och inkludering. Trots att flera svenska städer har lång väg kvar till universell utformning kommer just det här projektet att fokusera på platser i Göteborg. När Göteborg nu står inför en historiskt stor ombyggnation finns en möjlighet att ta klivet och låta målet bli verklighet – och skapa bättre stadsmiljöer för alla.

– I det här projektet vill vi visa att tillgänglighet och inkludering inte behöver betyda att skönhetsvärden måste stryka på foten. Tvärt om ger universell utformning en möjlighet att tänka nytt och skapa fantastiska, vackra och innovativa offentliga rum

Karin Svensson, projektledare på ArkDes.

Den som tycker att våra stadsmiljöer är öppna och inbjudande har troligen ingen funktionsnedsättning. För om man har det så märker man rätt snart att samhället inte är tänkt att användas fullt ut av den som har en funktionsvariation. Universell utformning är en viktig fråga för att skapa ett demokratiskt samhälle där alla har samma rätt till våra gemensamma platser. Inkluderande designprocesser, som utgår ifrån att vi alla är olika, är en viktig del av lösningen.

Projektet kommer att genomföras i fyra mindre grupper där en designer jobbar tillsammans med en eller flera personer med funktionsnedsättningar. Tillsammans identifierar de vilka platser eller objekt i det offentliga rummet som de tycker är problematiska och därmed vill förbättra med en ny design. Det är en viktig del i projektet, samarbetet mellan designer och privatperson. De medverkande kommer därför att intervjuas under projektets gång och få möjlighet att berätta om sina erfarenheter.

Mikael Ling, delägare i arkitekt- och designstudion Förstberg Ling, är en av de designers och arkitekter som kommer att medverka i projektet.

– Projektet är en möjlighet att utmana oss själva i vår annars bekväma tillvaro. Ett tillfälle att se staden med nya ögon samtidigt som vi får en möjlighet att jobba med utformning av stadsmiljön bortom de gängse normerna.

Projektet har fått finansiering av Vinnova och avslutas med presentationer av resultaten i januari 2020.

– Vi måste sluta se på vårt samhälle som att det är till för dem som tillhör normen och att det sedan partiellt ska anpassas till en viss grupp människor. Anpassning är förenat med ett slags straff, som att det blir dyrt, krångligt och fult. Det är fel håll att angripa uppgiften. Vi måste utgå från att vi fungerar på olika sätt utan att lägga en värdering i vems funktion som är bra eller dålig, säger Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL.

Läs gärna artikeln i Tidningen Göteborg Direkt, som rapporterade om projektet i början av oktober.