Alla kampanjer
04 August 2014

Normaldemokraterna

2014 fick Göteborgspolitiken ett nytt parti. Normaldemokraterna. Ett parti som startats på GIL:s initiativ och vars mål var att föra in funktionsfrågorna i politiken. Normaldemokraterna ställde upp i valet till kommunfullmäktige i Göteborg och fick 315 röster. Vi fick faktiskt också 8 röster i riksdagsvalet, som vi inte ställde upp i!

I 2018 års val till kommunfullmäktige gick det inte att rösta på Normaldemokraterna. Trots framgångarna medialt och den fina kontakten vi fick med göteborgare under alla dagar då vi var nere på stan i valstugor och kampanjade, så beslöt vi oss för att lägga partiet på is. Det behövs ett stort engagemang från många människor för att driva parti!

Background image

Valaffish

Rösta normalt!

Normaldemokraternas valaffisch blev kallad Valets snyggaste affisch av Orla Vigsö på institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet! Andra beskrivningar vi hört om valaffischen: ”de överlägset mest estetiska affischerna i den lokala affischmiljön i Göteborg.” Kunde ses på väggen i inredningsprogrammet Vem bor här? på SVT. Inte undra på, snygg som attan!

Background image

Valsedel

välj det rätta

Normaldemokraterna ställde upp i valet till kommunfullmäktige i Göteborg och fick 315 röster men långt fler supporters. Vi fick faktiskt också 8 röster i riksdagsvalet, som vi inte ens ställde upp i! I 2018 års val till kommunfullmäktige gick det inte längre att rösta på Normaldemokraterna. Partiet ligger på is tills vidare.

Background image

Valaffish

vårt BUDSKAP

På postern står det “Funktionshinder skall inte behöva vara ett handikapp. Rösta normalt!” och det kan väl sägas vara Normaldemokraternas huvudspår. Det är förjävligt att man på grund av en funktionsnedsättning inte kan ta del av samhället som man vill och som man har rätt till. Ändring på det!

Normaldemokraterna ville göra funktionsfrågor till en permanent och prioriterad valfråga i de befintliga partiernas agenda. Först och främst för att de 1.8 miljoner svenskar som lever med någon form av funktionsnedsättning förtjänar mer än att missas helt eller att politiken bara generera tomma fraser och floskler. Uppfattningen att funktionsfrågor bara angår några få är helt fel. Alla berörs när man bygger samhällen som stänger ute och diskriminerar människor.

I förlängningen handlar det om på vilken värdegrund vi vill bygga vårt land. Vill vi sätta en prislapp på allas lika värde och driva en politik där medborgare ses som en belastning, eller skapa ett samhälle som ser varje individ som en resurs och arbetar för att alla skall kunna maximera sin potential? I våra ögon är valet enkelt.

AKTIVITeter UNDER VALRÖRELSEN 2014

Cp-parkour – världens största extremsport

Normaldemokraterna var före valet 2014 ute på stan och körde en blandning av traditionell valstuga och CP-parkour. På Wikipedia beskrivs parkour en träningsmetod där utövaren behandlar gaturummet som en hinderbana och utnyttjar en rad olika tekniker för att forcera hinder i omgivningen. Den innehåller även övningar för att testa fysisk och mental styrka. En beskrivning som lika gärna skulle kunna appliceras på vardagen för dem som lever med ett funktionshinder!

CP-parkour är att betrakta som världens största extremsport. Ingen sport i genren har så många utövare… Under valrörelsen gavs allmänheten möjlighet att testa cp-parkour, allts hur det är att köra rullstol i stadsmiljö. De fick känna hur kullersten känns under hjulen och hur det är att ta sig upp för små nivåskillnader i storleksordningen normal tröskel eller trottoarkant. En utmaning!

Två personer i rullstol som försöker ta sig upp på ett hinder. Två av de personer som testade CP-parkour under Kulturkalaset i Göteborg.

Tillgänglighetskampanjen #cpcity

Det är normalt att alla som bor i en stad har rätt till det offentliga rummet. Att kunna ta del av allt vad staden har att erbjuda i form av nöjen, service och handel ska inte vara ett privilegium förbehållet några få. Men dessvärre ser verkligheten inte ut så. Personer med funktionsnedsättning exkluderas ofta. Därför ville Normaldemokraterna synliggöra diskrimineringen genom kampanjen #cpcity, en aktion där allmänheten hjälpte till!

Klisterdekalen med överstruken rullstol, partiaffischen, valsedlar och dekaler med uppmaningen “Rösta normalt”.

Med våra stickers (överstruken rullstolssymbol och texten “Tillgänglighets-testat av Normaldemokraterna”) och foton på otillgängliga ställen så uppmärksammade vi omgivningen på att samhället, kulturarv, scener, skolor, badplatser, caféer, butiker, lekplatser, fågelkvitter och öppna landskap tillhör alla. Folk fick fota, tagga, gilla och dela! Resultatet syntes på en karta, en miniversion av dekalen dök upp överallt där folk dokumenterat otillgängligheter.

Almedalen och Kulturkalaset

Vi deltog precis som andra partier under Almedalsveckan på Gotland. Vi fyllde på tillgänglighetskampanjen #cpcity och så var faktiskt där världspremiären för CP-parkour ägde rum. Vi arrangerade också en jädra fest, som blev utnämnd till Årets fest. Vi hade även en mobil valstuga samt deltog i otaliga samtal och resonemang med besökare.

Vi medverkade också under Kulturkalaset i Göteborg, där allmänheten fick testa CP-parkour. . Vi har medverkat i paneldiskussioner, skrivit debattinlägg och medverkat i olika arrangemang som vuxenskolor och studieförbund anordnat med mera, med mera.