Alla

Övriga utbildningar

De utbildningar som listas här på hemsidan är långt ifrån alla utbildningar som vi kan erbjuda dig. Vi skräddarsyr utbildningar utifrån efterfrågan och behov. 

Ta kontakt med vår utbildningsadministatör på 031-63 21 96, ditt GIL-stöd eller utbildning@gil.se om du är intresserad av något av de teman som anges här under eller i katalogen. Eller föreslå något helt nytt eller annat!

Förslag på utbildningar som genomförs vid efterfrågan. Och behov.

• Flytta hemifrån med personlig assistans
• Barns och ungas inflytande över sin personliga assistans
• Funktionsnedsatt och förälder
• Godmanskap
• Massage
• Omprövning
• Kvittohantering
• Effektiva personalmöten
• Att vara beroende av personliga assistans
• Arbetsroll / identitet
• Kommunikation & bemötande
• Arbetsrätt
• Vilka bidrag kan jag söka?
• Juridisk grundkurs i överklagan
• Vad innebär det att vara god man?

  • Övrig info: Ta upp din idé, ditt önskemål eller behov med ditt GIL-stöd eller utbildningsansvarig på GIL via utbildning@gil.se eller 031-63 21 96.