tors 11 nov

Alla

Affektivt bemötande och utåtagerande beteende (LIVE)

Lågaffektivt förhållningssätt är ett synsätt som används för att hantera problemskapande beteende och känslostark situationer på ett etiskt försvarbart sätt. Det handlar om att ha förståelse för varför någon beter sig som den gör och hur vi kan stötta individen att återfå kontrollen samt förebygga så att vi på sikt minskar det beteende som kan bli problematiskt. 

Föreläsningen ger förståelse och verktyg för hur du hanterar dig själv i din roll när den du arbetar för eller lever med utmanar dig med sitt beteende. Föreläsningen tar upp teman som:

• Etik
• Vad är ett problemskapande beteende
• Vikten av den goda relationen
• Hantera, utvärdera, förebygga
• Stresspåveran
• Tre pedagogiska principer – ansvarsprincipen, kontrollprincipen, principen om affektmitta
• Hantera och förebygga känsloutbrott.
• Att vara en person som gör skillnad.

Föreläsningen riktar sig till arbetsledare, assistenter och anhöriga i grupper där den assistansberättigade har ett utåtagerande beteende.

Föreläsare Annelie Karlsson är specialpedagog, hon utbildar och handleder både i skola och LSS-verksamheter. Hon har lång erfarenhet som specialpedagog och rektor i särskolan och är väl förankrad i de dilemman en arbetsledare, anhörig eller personlig assistent möter i sitt arbete. 

Denna utbildning är en anpassning till rådande omständigheter, vår ordinarie utbildning är satt på paus tills dess smittorisken är mindre. För att delta i vår live-sända utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar.

  • 11 nov 2021 · 13:00 – 15:30
  • 2 timmar 30 minuter
  • Alla
  • Lediga platser: Ja
  • Kostnad: 750 kr
  • Sista anmälningsdag: 10 nove 2021
  • Övrig info: För att delta i vår live-sända utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar.

Anmäl dig

Du som är assistent måste komma överens med din arbetsledare om vilka utbildningar du ska gå och när det passar – innan du du anmäler dig. Utbildningsformulären är öppna ända fram till dagen innan utbildningsdagen.

Anmälan är bindande. Innan utbildningen skickar vi alltid en bekräftelse och en kallelse med all information du behöver.

Tänk på att du måste avboka om du får förhinder eller blir sjuk, så att din plats kan gå till någon på väntelistan! Avboka genom att mejla utbildning@d.gil.se eller ringa 031-63 21 96.

I enlighet med GDPR / Dataskyddsförordningen: Genom att klicka på Skicka så medger du ditt samtycke till att GIL hanterar de kontaktuppgifter du angett. Dessa används enbart internt och i syfte att hantera processer runt din anmälan till denna aktivitet.