Alla

Lågaffektivt bemötande och utåtagerande beteende

Lågaffektivt förhållningssätt är ett synsätt som används för att hantera problemskapande beteende och känslostark situationer på ett etiskt försvarbart sätt. Det handlar om att ha förståelse för varför någon beter sig som den gör och hur vi kan stötta individen att återfå kontrollen samt förebygga så att vi på sikt minskar det beteende som kan bli problematiskt. 

Föreläsningen ger förståelse och verktyg för hur du hanterar dig själv i din roll när den du arbetar för eller lever med utmanar dig med sitt beteende. Föreläsningen tar upp teman som:

• Etik
• Vad är ett problemskapande beteende
• Vikten av den goda relationen
• Hantera, utvärdera, förebygga
• Stresspåverkan
• Tre pedagogiska principer – ansvarsprincipen, kontrollprincipen, principen om affektsmitta
• Hantera och förebygga känsloutbrott.
• Att vara en person som gör skillnad.

Föreläsningen riktar sig till arbetsledare, assistenter och anhöriga i grupper där den assistansberättigade har ett utåtagerande beteende.

Föreläsare Annelie Karlsson är specialpedagog, hon utbildar och handleder både i skola och LSS-verksamheter. Hon har lång erfarenhet som specialpedagog och rektor i särskolan och är väl förankrad i de dilemman en arbetsledare, anhörig eller personlig assistent möter i sitt arbete. 

  • Övrig info: För att delta i vår live-sända utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar.