Arbetsledare

Arbetsmiljö och skyddsrond (DIGITAL)

Under den här föreläsningen får du en vidare förståelse av vad begreppet arbetsmiljö inbegriper – i teorin och i praktiken. Visste du att arbetsmiljö omfattar i stort sett allt vad det innebär att ha personal och rör dina rättigheter lika mycket som dina assistenters rättigheter, skyldigheter och möjligheter?

Vi kommer att gå igenom vad ditt arbetsmiljöansvar för assistenterna innebär, vad du som arbetsledare behöver ha koll på. Du får veta vad lagen kräver, var gränserna går och var du är fri att forma arbetsmiljön efter eget huvud. Vi kommer att beröra såväl den fysiska arbetsmiljön som den psykosociala. 

Vi kommer även passa på att gå igenom årets skyddsrond som alla grupper måste göra någon gång under året enligt arbetsmiljölagen. En skyddsronden är en genomgång av arbetsmiljön hos varje assistansberättigad och syftar till att förebygga skador, tillbud, olyckor och ohälsa men inte bara det. Man väger även in de framgångsfaktorer som gör att assistansen blir extra bra. Friska, nöjda och glada assistenter = bra assistans.

Du får också tillfälle att ta upp frågor och situationer som speglar just dina förutsättningar och villkor.

Arbetsmiljö och skyddsrond riktar sig till arbetsledare, biträdande samt ställföreträdande arbetsledare i GIL.

  • Övrig info: För att delta i en live-sänd utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar.