Arbetsledare

Arbetsmiljö hos dig

Som arbetsledare har du möjligheten att få en utbildning i arbetsmiljöarbete tillsammans med din assistentgrupp, hemma hos dig eller i den assistansberättigades hem. 

I samband med ett personalmöte diskuterar vi hur man skulle kunna vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet hos er. VI tittar närmare på nyheter inom arbetsmiljölagstiftningen och diskuterar till exempel checklistor, riskanalyser eller tillbud men också statistik och eventuell personalomsättning.

Den här typen av arbetsmiljöutbildning kostar dig inget extra utan ingår i den administrativa avgiften. Även lön till de anställda ingår.

Kontakta ditt GIL-stöd så berättar vi mer!

  • Övrig info: Den här utbildningen anpassas efter dina behov och önskemål.

KONTAKTA DITT GILSTÖD

Den här utbildningen anpassas och utformas efter dina behov och önskemål, så kontakta ditt GIL-stöd så lägger ni upp en plan tillsammans.

I enlighet med GDPR / Dataskyddsförordningen: Genom att klicka på Skicka så medger du ditt samtycke till att GIL hanterar de kontaktuppgifter du angett. Dessa används enbart internt och i syfte att hantera processer runt din anmälan till denna aktivitet.