Arbetsledare

Passerat event

Arbetsledarutbildning (Live)

Arbetsledarutbildningen är en obligatorisk introduktionsutbildning för alla assistansberättigade arbetsledare och ställföreträdande arbetsledare i GIL. Utbildningen innehåller de viktigaste delarna av vår normalt tre dagar långa arbetsledarutbildning. Våra föreläsare går under två dagar igenom viktig kunskap och introducerar de verktyg du behöver för att kunna genomföra åtagandet som arbetsledare på ett bra sätt. Vi tar bland annat upp Independent Living-ideologin, arbetsmiljö, arbetsrätt, assistansekonomi och arbetsledarskap. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

För att delta i vår live-sända utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar. 

Arbetsledarutbildningen ges vid två tillfällen hösten 2021, det ena är förlagt till vardagar (tisdag-onsdag) och den andra ges som en helgutbildning (lördag-söndag). Du som har gått denna utbildning tidigare och önskar repetera eller fördjupa sig i något specifikt område, kan välja att anmäla dig till en utav dessa två temadagar. Arbetsledarutbildningen innehåller utöver teori och praktiska verktyg också fördelen i att träffa andra i liknande situation.

Dag 1 GIL, Independent Living-ideologin, Arbetsrätt & Kvalitet i assistansen (kl 10:00-16:00)
Dag 2 Arbetsmiljö & Assistansekonomi (kl 10:00-14:00)

Denna utbildning är en anpassning till rådande omständigheter, vår ordinarie utbildning är satt på paus tills dess smittorisken är mindre.

  • Övrig info: För att delta i vår live-sända utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar.