Alla nyheter
14 januari 2021

När får jag min spruta?

Vaccinering mot Covid-19 har påbörjats i Sverige!

Just nu är det många som hör av sig och frågar om när och hur vaccinationen av assistenter kommer att gå till.

Text: När får jag min spruta? Bild: hand och spruta

❓När får jag som är assistansberättigad min första spruta?

Det är den assistansberättigade själv som får kontakta sjukvården för att få tid för vaccination. Hör med din vårdcentral, behandlande läkare eller hemsjukvården till exempel. GIL kommer inte att vara inblandade i samordnandet av vaccination för assistansberättigade.

❓När får jag som är assistent min första spruta?

Det hade varit underbart om det fanns ett enkelt svar… Men alla kommuner sköter vaccineringen på sitt sätt. Vi kommer att kontakta arbetsgrupp efter arbetsgrupp vartefter det framkommer vad som gäller för var och en. Somliga kommuner har börjat vaccinera, i andra dröjer det flera veckor (Göteborgs kommun t ex).

Läs mer under Corona-information.