Alla nyheter
16 mars 2021

Gör din röst hörd – skicka in en motion!

Lördag den 29 maj 2021 är det dags för årsstämma i GIL. Liksom förra året och på grund av pandemin genomförs årsstämman via poströstning eller fullmakt. Inför stämman har du i kraft av ditt medlemsskap och som delägare i kooperativet möjlighet att påverka verksamheten genom att skicka in förslag. Motionen ska vara Anders tillhanda senast fredag den 9 april.

Har du redan nu plitat ner ett eller annat fyndigt förslag så får det förstås gärna komma in tidigare. När motionerna landat hos GIL kommer styrelsen att läsa igenom dem. På styrelsemötet den 20 april skriver de sen kommentarer till varje motion och tidigast fyra veckor innan (och senast två veckor innan) årsstämman kommer motionerna sedan att skickas ut tillsammans med styrelsens kommentarer och övriga årsmöteshandlingar till alla medlemmar och delägare i kooperativet.

Lite fakta om motionerande

Hur skriver man en motion? Det finns inga direkta regler för hur motionen ska se ut men tänk på att vara klar, konkret och saklig. Det kan var bra att få med dessa tre delar:

1 Rubrik Låt rubriken säga något om vad motionen handlar om. 
2 Anledning Skriv något om varför du föreslår det du gör. Vad är bakgrunden till ditt förslag. Vad skulle förbättras om motionen går igenom.
3 Presentation av sakfrågan Vad är det du vill att årsstämman ska rösta om. Vad ska de besluta om. Var så tydlig du bara kan så att alla vet vad det är de röstar om.

Motionen ska vara Anders tillhanda senast fredag den 9 april. Mejla den till anders@d.gil.se eller skicka med post till:
GIL
att: Anders Westgerd,
Box 24061
400 22 Göteborg