Assistenter

Passerat event

Stresshantering (Live)

Idag är det många människor som upplever att deras arbetsliv eller privatliv är stressigt. Stresshantering handlar bland annat om att lära sig att bli medveten om vad som utlöser stress och att samla kraft och energi för att ta itu med det som är fel, för att i förlängningen lära sig att förutse och förhindra det framöver. På utbildningen diskuterar vi vanliga faktorer, så kallade stressorer, som ofta utlöser ett tillstånd av stress. Vi lyfter också fram vanliga stressrelaterade reaktioner och du får som deltagare chansen att lära dig praktiska övningar i ett förebyggande syfte.

Utbildningen leds av Gudrun Fogelberg-Varga, som är legitimerad sjukgymnast.

Denna utbildning är en anpassning till rådande omständigheter, vår ordinarie utbildning är satt på paus tills dess smittorisken är mindre. För att delta i vår live-sända utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar.

  • Övrig info: För att delta i vår live-sända utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar.