Arbetsledare

Stärkande ledarskap

Vi förser dig med en verktygslåda som ger dig möjlighet att utveckla ett tryggt och tydligt ledarskap med god dynamik i assistentgruppen. Du ökar din förmåga att förstå varför vi fungerar och beter oss som vi gör både mot oss själva och andra. Hur kan vi förhålla oss professionellt till varandra när vi egentligen håller på att gå i taket och tålamodet inte räcker till?

Claes Lind har arbetat med krishantering vid SU under många år samt arbetat som beredskapspsykolog i samband med stora katastrofer så som branden i Backa och tsunamin i Thailand 2004.

Stärkande ledarskap riktar sig till alla assistansberättigade arbetsledare, biträdande samt ställföreträdande arbetsledare i GIL.

  • Övrig info: GIL bjuder på lunch och fika. Vi försöker alltid att erbjuda något alternativ för den som allergisk eller vegetarian/vegan.