Alla

Sexualitet och funktionsnedsättning

Alla människor har rätt till sin egen sexualitet. Men vad säger exempelvis LSS-lagen om att utöva sin sexualitet? Och hur ska man hantera sexualitet och funktionsnedsättning? Vad behöver den som är assistansberättigad, arbetsledare, förälder, anhörig eller personlig assistent tänka på och veta om sexualitet och funktionshinder?

Föreläsningen hålls av Anna Hallgren, socionom och sexualpedagog samt sexolog. Hon har mångårig erfarenhet inom funktionshinderområdet både utifrån arbetsliv och privatliv. Anna har själv ett rörelsehinder och är mamma till ett barn med rörelsehinder.

Denna utbildning skräddarsys utifrån egna önskemål och kan beröra frågor så som

• Hur kan jag som assistansberättigad leva ut min sexualitet när jag är i behov av hjälp?
• Hur förhåller jag mig som assistent när den assistansberättigade vill leva ut sin sexualitet?
• Att jobba som PA och assistera vid sexualitet
• Att ha assistans och leva ut sin sexualitet
• Kroppskännedom – hur fungerar kroppen när man har en funktionsnedsättning?
• Information om sexhjälpmedel

Ta kontakt med vår utbildningsansvarige på 031-63 21 96 eller utbildning@d.gil.se om du är intresserad. Plats och tid enligt överenskommelse. Priset är beroende på utformning, du får en offert. Utbildningen kan bekostas med dina omkostnadsmedel.

  • Övrig info: Den här utbildningen bokas via ditt GIL-stöd och utbildningsansvarig som nås på utbildning@d.gil.se eller 031-63 21 96.