Arbetsledare

Coachande ledarskap

Det coachande ledarskapet är en informell ledarstil och samtalsmodell som ses av många som en framgångsmetod för ett välfungerande team. Fokus ligger på medarbetarens grundläggande vilja att finna vägar, målet att få självgående och välmående medarbetare, och välfungerande arbetsplatser.

Utbildningen hålls av Lasse ”Brandmannen” Gustavsson som är en uppskattad föreläsare. Lasses föreläsningar präglas av mycket humor och värme, men också av djup insiktsfull kunskap kring frågor som rör livet och livskvalitet. Han blandar upplevelsebaserad teori med praktiska övningar.

Coachande ledarskap riktar sig till alla assistansberättigade arbetsledare, biträdande samt ställföreträdande arbetsledare i GIL.

  • Övrig info: GIL bjuder på lunch och fika. Vi försöker alltid att erbjuda något alternativ för den som allergisk eller vegetarian/vegan.