tis 30 mar

Alla

Passerat event

Autism II – Föreläsning (LIVE)

Det här är en kurs för fördjupade kunskaper och en fortsättning på den grundläggande föreläsningen Autism I. Här går vi mer på djupet om autism och lågaffektivt bemötande. Föreläsningen riktar sig till arbetsledare, assistenter och anhöriga i grupper där den assistansberättigade har autism.

Under föreläsningen ges utrymme för diskussion och fördjupning kring områden som miljöanpassningar, förbereedelse, avledning, reflektion, kunskap för dig i ditt bemötande. Vi pratar även om perception, lågaffektivt bemötande i stressade situationer, perspektivtagning, förståelse och acceptans samt olika förhållningssätt och bemötande.

Föreläsare Monica Bennet von Wachenfelt har lång erfarenhet av att leva tillsammans med och arbeta med personer inom autismspektrat. Hon är legitimerad sjuksköterska, psykoterapeut och har studerat beteendevetenskap. Hon har även arbetat med fortbildning och handledning för anhöriga och anställda inom funktionsnedsättningsområdet.

Denna utbildning är en anpassning till rådande omständigheter, vår ordinarie utbildning är satt på paus tills dess smittorisken är mindre. För att delta i vår live-sända utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar.

  • 30 mar 2021 · 13:00 – 15:00
  • 2 timmar
  • Alla
  • Lediga platser: Ja
  • Kostnad: 300 kr
  • Sista anmälningsdag: 29 mars 2021
  • Övrig info: För att delta i vår live-sända utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar.

Anmäl dig

Du som är assistent måste komma överens med din arbetsledare om vilka utbildningar du ska gå och när det passar – innan du du anmäler dig. Utbildningsformulären är öppna ända fram till dagen innan utbildningsdagen.

Anmälan är bindande. Innan utbildningen skickar vi alltid en bekräftelse och en kallelse med all information du behöver.

Tänk på att du måste avboka om du får förhinder eller blir sjuk, så att din plats kan gå till någon på väntelistan! Avboka genom att mejla utbildning@d.gil.se eller ringa 031-63 21 96.

I enlighet med GDPR / Dataskyddsförordningen: Genom att klicka på Skicka så medger du ditt samtycke till att GIL hanterar de kontaktuppgifter du angett. Dessa används enbart internt och i syfte att hantera processer runt din anmälan till denna aktivitet.