Arbetsledare

Arbetsledarutbildning II

Arbetsledarutbildning steg II är en fristående fortsättning på den grundläggande tredagarsutbildningen som alla arbetsledare och ställföreträdande arbetsledare får när de går in i kooperativet GIL. Under den här dagen fördjupar och utbyter vi kunskaper och delar erfarenheter av arbetsledarskap, du får ställa dina frågor och och ge dina svar.

Hur kommer Independent Living-filosofin till uttryck i din roll som arbetsledare. Hur omsätter du GIL:s värdegrund i praktiskt arbete? Hur självständig och individualistisk kan en vara inom den personliga assistansens ramar? Hur förvaltar du din frihet och hur kopplar du den till ditt ansvar som arbetsledare?

Det har gått en tid och mycket har förändrats sedan du klev in i arbetsledarrollen – hur tänker du idag om arbetsrätt, arbetsmiljö och assistansekonomi utifrån det vi gick igenom på den obligatoriska arbetsledarutbildningen. Är du uppdaterad? En dag för dig och dina frågor, och som startar där du vill ha lite påfyllning!

Utbildningen ges under en heldag och varvar teori och diskussion.

  • Övrig info: Den här utbildningen bokas via ditt GIL-stöd och utbildningsansvarig som nås på utbildning@d.gil.se eller 031-63 21 96.